Birgitta Sandström Lagercrantz

Birgitta Sandström Lagercrantz är miljökonsult och arrangör av olika trädgårdsevents;
mässor, seminarier, utställningar, planteringar – allt med ekologisk inriktning och
lyhörd känsla för estetik.
I samarbete med Ulriksdal Flower Show har Birgitta samlat ett antal professionella
kockar, trädgårdsmästare, odlare och kreatörer till programpunkten Kitchen in the
Garden
, se www.ulriksdalflowershow.se
I samarbete med Kulturhuset i Stockholm arrangerar Birgitta tillsammans med kocken
Rune Kalf-Hansen en serie om mat och kultur, med start i augusti 2005 vid SLU
se www.kulturhuset.se
Birgitta är medlem i Långholmens Koloniträdgårdar i Stockholm där hon också har en
vacker och spännande liten trädgård. År 2000-2003 byggde tio kolonister, däribland Birgitta,
nya trädgårdshus, dessa visas några gånger per år i samband med att man håller
öppet hus.
Våren 2005 har Birgitta gått en kurs kallad Terapeutiska trädgårdar läs mer.
Birgittas polkarandiga dahlior kan du läsa om under rubriken Trädgårdsmästeri/I
min egen trädgård

Birgitta Sandström Lagercrantz är också vinnare av Änglamarkspriset 2005.
Inför Linnéjubileet 2007 arbetar hon med den nationella samordningen av
trädgårdar för Linnésekretariatet.

Birgitta Sandström Lagercrantz nås på telefon 08-10 01 67 eller 070-34 101 53
miljokonsult@bsl.se
Miljökonsult BSL
Skomakargatan 11 SE-111 29 STOCKHOLM

foto © Monica Schmitz