Trädgårdsterapi, introduktionskurs 10 p vid SLU – Statens LantbruksuniversitetInstitutionen
för landskapsplanering, Alnarp

Trädgård som terapi? Det har visat sig att trädgårdens gröna rum och sammanhang har en
gynnsam inverkan på människor i behov av särskild omvårdnad. Man mår helt enkelt bra av
att vistas iträdgården och med rätt handledning förbättras klienten/patientens förmåga ”att
konstruktivt upptäcka och ta vara på sina resurser” som kursplanen uttrycker det.
Vid Alnarp finns möjlighet att utbilda sig i trädgårdsterapi, både teoretiskt och praktiskt.
Birgitta Sandström Lagercrantz deltar i en 10-poängskurs med praktiskt inriktning. Under våren
2005 har hon bl a studerat den terapeutiska dimensionen inom trädgårdsterapi, lärt sig hur
trädgårdar kan utformas för att kunna användas i trädgårdsterapi, fått kännedom om olika
aktiviteters terapeutiska tillämpning och fått prova att arbeta i Alnarps Rehabiliteringsträdgård.
– Jag tycker det är spännande att titta lite närmare på sånt som jag intresserat mig för i
Stockholm, berättar Birgitta, Som bl a följt arbetet vid Sinnenas trädgård vid Sabbatsbergs sjukhus
i Stockholm och vid Haga hälsoträdgård. (se länkar nedan) Tankesättet man delger oss är mycket
givande. Att bygga upp en hel terapeutisk trädgård är ett stort arbete, inte minst ekonomiskt,
och det krävs en långsiktighet vad gäller skötsel mm. Hittills är de mest inom sjukvård och
äldrevård som trädgårdsterapi används. Men jag kan tänka mig att det här tankesättet kan få
plats i många verksamheter. Det behöver inte vara enbart för dem som är utbrända eller dementa.
En av böckerna som ingår i kursen handlar om hur man kan arbeta med politiska flyktingar genom
terapeutisk trädgård. De som skildras har en bakgrund som tortyroffer och fick stöd genom att
arbeta praktiskt med trädgårdstema. 
Undervisningen sker på distans vilket möjliggör för yrkesverksamma från hela landet att delta.
I kursen ingår fyra träffar á tre dagar på plats i Alnarp.
– De femtio deltagarna är uppdelade i mindre grupper, i min grupp är vi nio personer. Den som
kommer längst norrifrån bor i Östersund, vi är två från Stockholm, och några från Bohuslän och
från Skåne. När vi är på Alnarp är det föreläsningar och grupparbeten i stort sett dygnet runt.
Flertalet av eleverna har redan gått en mer teoretisk kurs som riktar sig direkt till dem som är
utbildade inom vården, eller till landskapsarkitekter. I den här kursen är man mer praktiskt
orienterad och får t ex lära sig olika hantverksmässiga tekniker, bl a har Birgittas grupp byggt
en stor installation i pil.
Huvudelen av uppgifterna har bedrivits i Alnarps egen terapeutiska trädgård, speciellt designad för
patienter med utbrändhetssymptom av olika slag.
– Vi har fått göra den typ av övningar som de som vistas i trädgården gör, det kan t ex vara att
välja olika föremål som vi tycker representerar oss själva, eller någon viss situation. Sedan har
vi tagit fram egna förslag till hur man skulle kunna lägga upp en övning och genomfört förslagen.
Vi har fått välja olika trädgårdsrum i Alnarps stora park och inrett dem: det här skulle kunna vara
ett bra rum för just den här typen av grupp osv.
Studier vid Lantbruksuniversitetet är likställda en vanlig universitetsutbildning. Till den här kursen
krävs allmän behörighet. Utbildningen är kostnadsfri. Boendet får man ordna själv.
Lärarna är de som redan arbetar praktiskt i trädgården; terapeuter, trädgårdsmästare etc.
Men även forskare vid SLU föreläser.
Nästa kurs hålls 7 september – 16 december 2005.
För vidare information se www.slu.se

Sinnenas trädgård finns vid Sabbatsbergs sjukhus i Vasastan i Stockholm. Den tillhör Norrmalms
stadsdelsförvaltnings äldreboenden. Adress: Sabbatsbergsvägen 22
Se www.stockholm.se : stadsdelar : norrmalm : äldreomsorg : sinnenas trädgård
Haga Hälsoträdgård finns i Hagaparken i Stockholm. Se www.haga.se